#KVAKÉNKO úřaduje

Nedílnou součástí svatby je obřad. Pokud plánujete obřad civilní, je důležité si domluvit termín na matrice.

Manželství


se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Svatební obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci při svatebním obřadu uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.


MATRIKY

Pardubický kraj

MATRIKY

Královéhradecký kraj

Položka

Detaily položky